les jous
days of the week - les jours de la semaine

galo English français
lundi monday lundi
mardi tuesday mardi
mèrqerdi wednesday mercredi
jeudi thursday jeudi
venderdi friday vendredi
samadi saturday samedi
dimaine, dimene sunday dimanche